ČRKOVNO OZNAČEVANJE ČASOVNIH ENOT

Razliko med posameznimi časi osvetlitve v tej vrsti imenujemo 1 ekspozicijska vrednost oziroma 1 EV. Natančna elektronika omogoča razdelitev tudi na manjše enote – 1/2 EV in 1/3 EV – še na manjše pa bi bilo tudi z vidika senzitometrije – vede o osvetlitvi in osvetljevanju – nesmiselno.

Poznamo tudi nekatere črkovne oznake časov osvetlitve. B (bulb) pomeni, da je zaklop odprt, dokler držimo pritisnjen sprožilec. Oznaka X povezuje fotoaparat z bliskavico oziroma zakasnitvijo proženja bliskavice.

Preverjanje

Ali 1 EV predstavlja razliko 1/2 sekunde?

1EV predstavlja razliko tako med 1s in 1/2 s kot tudi med 1/1000 in 1/2000 sekunde.

1EV predatavlja razliko med dvakratno ali polovično časovno enoto.